top of page

herstelgericht omgaan met conflict

Wat is herstelgericht of verbindend werken?

Wanneer er iets gebeurt, is onze reflex vaak om op zoek te gaan naar een schuldige. Dat zorgt voor duidelijkheid, maar lost de situatie niet noodzakelijk op.

Bij een herstelgerichte benadering van conflicten worden volgende vragen gesteld:

  • wat is er precies gebeurd?

  • wat maakt dat het gebeurde?

  • wie is betrokken?

  • welke impact is er op wie?

  • wat hebben de verschillende betrokkenen nodig om weer verder te kunnen?

Waarom kiezen voor een herstelgerichte aanpak?

  • Mensen hebben geen natuurlijke drijfveer om het mekaar moeilijk te maken.

  • Elk asociaal gedrag is een uiting van onderliggende, niet vervulde noden.

      Daar oog voor hebben, kan de situatie keren.

  • Door iedereen op een gelijkwaardige manier te betrekken in het zoeken naar hoe het verder moet, ontstaat bij alle betrokkenen een dieper inzicht.

  • Iedereen wordt aangespoord om zelf verantwoordelijkheid te nemen, om mee te zoeken naar wat goede vorm van herstel zou zijn én om te zoeken naar hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Bemiddeling

bemiddeling

Soms zitten we vast in ons eigen verhaal en lijkt het conflict onoplosbaar. Via bemiddeling verwerf je een beter inzicht in wat er allemaal speelt, bij jezelf en ook bij de andere. Elke partij krijgt de tijd die hij/zij nodig heeft om zijn/haar kant van het verhaal te vertellen. Op die manier kan inzicht en erkenning ontstaan. Vandaaruit kunnen de betrokkenen op zoek gaan naar oplossingen of nieuwe manieren van samenleven.

Verbindende communicatie

verbindende communicatie

Verbindende communicatie bestaat uit een aantal stappen die je kunnen helpen om je conflicten te ontrafelen, te begrijpen en op een constructieve manier in gesprek te gaan. 

 

Via verbindende communicatie ga je in de eerste plaats kijken wat er achter jouw eigen emoties zit. Wat maakt dat je je zo voelt? Welke verlangens zitten er achter? En hoe kan je daarover communiceren op een manier waardoor de andere je begrijpt zonder dat hij/zij zich aangevallen voelt? En omgekeerd, hoe kan jij de andere begrijpen zonder je aangevallen te voelen of zonder je te laten overrompelen door emoties? Verbindende communicatie leert je ook hoe je kan communiceren over je noden en wat je zélf kan doen om je eigen noden te vervullen.

bottom of page