top of page

Lijfelijk ervaren

Mijn lichaam heeft niet dezelfde ideeën als mijn geest - Barthès

 

Wanneer je bezig bent met wat je het allerliefst doet, vallen lichaam en geest soms samen. Dat zijn de momenten waarop een diepere wijsheid naar boven kan komen. Je raakt aan iets wat je met je geest alleen niet kan bedenken. 

 

Twee tools die ik gebruik om het cognitieve en het lijfelijke weten te combineren zijn focusing en instinctieve meditatie. Ze zorgen vaak voor een doorbraak in situaties die al lang vastzitten en voor inzichten bij moeilijke vragen of thema's.

whole body focusing

focusing

Focusing en whole body focusing zijn methodes om

 • onze eigen knopen te ontwarren

 • beweging te brengen in vastgeroeste patronen en denkbeelden

 • zelf oplossingen te vinden voor onze eigen kwesties

We beschikken allemaal over een innerlijke wijsheid die ons daartoe in staat stelt. Via focusing spreek je dit innerlijke weten aan. Het resultaat is meer zelfvertrouwen en meer vrijheid.

Instinctieve meditatie

instinctieve meditatie

Meditatie is iets natuurlijk, iets instinctief. We doen het allemaal spontaan om ons lichaam en onze geest even rust te geven in de drukte van de dag. Door bewust te mediteren intensifieer dit natuurlijke proces. Resultaat: je bent meer ontspannen en je kan beter omgaan met de uitdagingen die op je pad komen.

Meditatie is echte 'me time'. Je geeft jezelf even alle aandacht.

 

Als meditatie een spel was, dan is het doel om gedachten en emoties gewoon te laten komen en gaan zoals ze doen, zonder weerstand te bieden. Je slaat het gewoon gade en verwelkomt wat komt, zonder dat je iets probeert vast te houden of weg te duwen.

Door je bewust te worden van de flow aan gedachten en emoties, zorg je ervoor dat je hersenen grote schoonmaak houden. Vanuit een open, wakkere houding merk je alles op wat passeert. Na meditatie kan je je beter concentreren omdat je aandacht hebt gegeven aan de ruis in je hoofd.

Er zijn geen vaste regels. Je moet niet stilzitten, je moet je geest niet leegmaken. Je neemt tijd om even te pauzeren en nieuwsgierig op te merken wat er allemaal passeert. Soms ga je met iets aan de slag dat duidelijk aandacht vraagt. Soms focus je op het geheel. 

Instinctieve meditatie is

 • Alles omarmen dat deel van je uitmaakt. Geen taboes.

 • Al je emoties, instincten, verlangens, gewaarwordingen toelaten en verwelkomen. Ze tonen het leven zoals het is. Ze informeren je over wat je kan doen om met meer energie te leven. Ze leren je hoe je een leven kan lijden dat zinvol is voor jou.

 • Jezelf accepteren in wat je energie geeft en wat niet. Leren voluit ja zeggen tegen wat jou energie geeft en leren nee zeggen tegen wat jou energie ontneemt.

 • Je eigen energie volgen, hoe ze zich ontvouwt, moment na moment.

 • Durven verbinden met dat waar je zo naar verlangt

 • Komen tot een diepe rust terwijl je wakker bent

 • Ervaren hoe je kan handelen vanuit rust, ook als het gaat om iets wat spannend voor je is (spreken voor groep, een moeilijk gesprek aangaan,…)

 • Stressreducerend, waardoor je je eigen gevoelens niet op anderen meer gaat uitwerken.

 • Ontdekken dat alles wat je wil er al is.

 • Ontdekken dat je fysiek en energetisch verbonden bent met jezelf, met de wereld en met anderen.

 • Je zelfhelende kracht ervaren door alles vanuit een ontspannen toestand welkom te heten en te laten zijn.

 

Alles accepteren en verwelkomen leidt tot vrijheid. In ’t begin is er moed voor nodig om ook dat te verwelkomen wat je liever niet ziet (verdriet, angst, boosheid, jaloezie, ontgoocheling, vermoeidheid…). Daarna gaat het vanzelf. Je ontwikkelt een nieuwsgierigheid voor alles wat is, zonder oordeel. Dat leidt dan weer tot compassie met jezelf en anderen en het omarmen van het leven zoals het is.

bottom of page